Warunki przetargów na wycinkę drzew

Obecne przepisy Unii Europejskiej powodują, że wycinanie drzew nie jest już takie łatwe i proste

Autor zdjęcia: pixabay.com

Obecne przepisy Unii Europejskiej powodują, że wycinanie drzew nie jest już takie łatwe i proste. Spowodowane jest to bardzo mocną polityką proekologiczną, która ma za zadanie chronić środowisko naturalne. Dlatego też gdy energetyka, bądź urzędy miejskie chcą wyciąć jakieś drzewa, to muszą najpierw uzyskać zgodę odpowiednich organów państwowych oraz unijnych. Za nieuzyskanie tych zgód mogą grozić bardzo wysokie kary.

Jak przeprowadzić legalną wycinkę?

Nie jest wcale łatwo uzyskać pozwolenia na wycinkę drzew. Dlatego też przeprowadza się ją tylko tam, gdzie jest to niezbędnie konieczne. Na przykład robi to energetyka, by utrzymać linie wysokiego napięcia w dobrej kondycji, robi się to także w miastach, by zeschłe gałęzie nie groziły zawaleniem się na ulice i chodniki. Najpierw trzeba zorganizować publiczny przetarg wycinka drzew ciekawa wypowiedź szafarza będzie wykonywana przez firmę, której oferta w przetargu okaże się najbardziej korzystna.

Zapewnienie bezpieczeństwa

W czasie przeprowadzania wycinki, teren musi być odpowiednio oznakowany i ogrodzony. Jeżeli gałęzie odcinane od drzewa mogą spaść na przykład na chodnik lub jezdnię, te części drogi muszą być zagrodzone i wyłączone z ruchu (więcej). Muszą też istnieć odpowiednie oznaczenia ostrzegawcze, tak by nikt nie wszedł w miejsce, w którym może dojść do jakiegoś zagrożenia. Czasami na zabezpieczenie miejsc wycinki organizowany jest osobny przetarg wycinka drzew zazwyczaj prowadzona jest jednak przez firmy, które wykonują także pełne zabezpieczenie terenu w miejscu jej wykonywania.

Jak widać, aby móc rozpocząć wycinkę trzeba najpierw zabezpieczyć teren, a wcześniej uzyskać niezbędne pozwolenia zarówno od władz krajowych, jak i spełnić wymagania środowiskowe stawiane nam przez Unię Europejską. Dopiero gdy wszystkie te warunki są spełnione, na miejsce pracy mogą wejść pilarze i rozpocząć ścinanie gałęzi, fragmentów drzew, lub drzew w całości.